Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)

Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)

Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)

Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)

Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)
Khu tổ hợp nhà xưởng - văn phòng Avis (Qatar)
Khu phức hợp nhà xưởng & văn phòng cho hãng Avis (Qatar)
Bạn có thể nhận thêm tin về các dự án của Nam Bảo Long tại Liên hệ