JCPC Chicken Poultry

JCPC Chicken Poultry

JCPC Chicken Poultry

JCPC Chicken Poultry

JCPC Chicken Poultry
JCPC Chicken Poultry
Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin)
Bạn có thể nhận thêm tin về các dự án của Nam Bảo Long tại Liên hệ
Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin) Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin) Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin) Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin) Khu trang trại gia cầm JCPC (Philipin)

JCPC là nhà cung cấp thực phẩm gia cầm lớn nhất tại Philippines cho các thương hiệu đồ ăn nhanh như KFC, Mc Donald, Jollibee... Khu chuồng trại của JCPC đòi hỏi yêu cầu cao và áp dụng nhiều công nghệ tự động hóa hiện đại.

NBL đã cung cấp kết cấu thép cho khu nhà xưởng nuôi gia cầm bao gồm nhiều đơn vị đồng dạng và nhận được sự hài lòng tuyệt đối của chủ đầu tư.