NBL VIETNAM

NBL VIETNAM

NBL VIETNAM

NBL VIETNAM

NBL VIETNAM
NBL VIETNAM
NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL
Bạn có thể nhận thêm tin về các dự án của Nam Bảo Long tại Liên hệ
NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL NHÀ MÁY THÉP TUNG WANG STEEL

NBL đã hoàn thành việc sản xuất và lắp dựng cho dự án nhà máy thép Tung Wang tại KCN Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm khu nhà máy sản xuất và cụm nhà văn phòng bằng kết cấu thép

Với việc đưa vào hoạt động nhà máy mới này trong năm 2019, thép Tung Wang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại Việt Nam