NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động

NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động

NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động

NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động

NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động
NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động
NBL đạt tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về an toàn lao động

 

 

      Một trong những giá trị cốt lõi của Công Ty NBL Việt Nam là không ngừng đổi mới và sáng tạo để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Chính nỗ lực mạnh mẽ này đã giúp NBL dành đươc sự công nhận và các giải thưởng uy tín, chứng nhận. 

      NBL đã chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 và được tổ chức giám định và đánh giá uy tín hàng đầu Hoa Kỳ ABS Quality Evaluations cấp giấy chứng nhận

     Với việc hoàn tất quy trình thẩm định, đánh giá và được cấp giấy chứng nhận OHSAS 18001: 2007 vào tháng 5/2018, trước đó vào tháng 12/2017 nhận được giấy chứng nhận ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2015, NBL Việt Nam không ngừng khẳng định sự lớn mạnh của mình và dần từng bước phát triển thành một thương hiệu uy tín trong nước và trên thế giới.