Vina Control NBL - P022.

Vina Control NBL - P022.

Vina Control NBL - P022.

Vina Control NBL - P022.

Vina Control NBL - P022.
Vina Control NBL - P022.
Vina Control NBL - P022.

Sơn Primer gốc nước NBL-P022 là loại sơn chống gỉ đặc biệt được sử dụng trong một hệ sơn chống cháy giúp bảo vệ cấu kiện thép cũng như tăng độ kết dính với các lớp sơn chống cháy gốc nước NBL-R137.